Anu Mankki

Senior Partner

Anu Mankilla on monipuolinen kokemus henkilöstö-, viestintä- ja liiketoimintajohdon tehtävissä alansa johtavissa teknologia-, valmistava teollisuus-, palveluliiketoiminta- ja FMCG-yhtiöissä – Suomessa ja ulkomailla. Anu tuntee hyvin myös teollisen palveluliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan dynamiikkaa sekä näihin nivoutuvia resurssi-, johtamis- ja osaamiskysymyksiä.  Myös vahvassa kehitysvaiheessa olevien perheyhtiöiden resurssikysymykset ovat hänelle tuttuja.  Anu on ollut koko uransa johtoryhmien jäsen ja työskennellyt läheisesti eri hallitusten kanssa. Hänellä onkin vankka osaaminen niin liiketoimintojen kuin funktioiden kyvykkyyksien kehittämisestä ja keskeisistä osaamisalueista sekä funktioiden toimintoprosessien kehittämisestä.

Anu on toteuttanut onnistuneesti useita satoja vaativia asiantuntija, funktio- ja liiketoimintavastuullisia esimies- ja johtotason sekä toimitusjohtajarekrytointeja eri toimialoilla, eri kokoisille yhtiöille, liiketoimintayksikkötasolta konsernien johtoon, eri maantieteellisillä alueilla. Anu toteuttaa aktiivisesti myös ns. talent review prosesseja, joilla tuotetaan johdon päätöksenteon perustaksi informaatiota niin kyvykkyyskysymyksistä kuin suoritukseen liittyvistä näkökulmista.

Anulla on filosofian maisterin tutkinto ja lisäksi hän on opiskellut kansainvälistä liiketoimintaa johtavissa liikkeenjohdon kouluissa.