Erkki Arvola

Senior Partner, hallituksen puheenjohtaja

Viidentoista vuoden suora­ha­ku­kon­sult­tiu­ransa aikana hän on tehnyt noin 250 vaativaa ylimmän johdon ja keski­johdon suora­hakua muun muassa ICT, teollisuus- ja palvelutoimialan asiakkaille sekä suoma­lai­sille että kansain­vä­li­sille yrityk­sille. Hänen erityis­osaa­mis­taan ovat IT-toimialan haut. Lisäksi Mana­ge­ment Review ja halli­tus­jä­senten haut ovat tuttuja Erkille.

Ennen siir­ty­mis­tään JFP Execu­tive Searc­hiin vuonna 2002 Erkki työs­ken­teli yli 20 vuotta tunnet­tujen kansain­vä­listen IT-yritysten palve­luk­sessa. Hän on toiminut toimi­tus­joh­ta­jana, myynnin, mark­ki­noinnin ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion johta­jana Suomessa sekä Keski- ja Itä-Euroo­passa. Erkki oli myös vuosia Nordic Mana­ge­ment Teamin jäse­nenä.

Erkki on ollut JFP:n Senior Partner vuodesta 2003 ja hän oli IIC Part­nersin halli­tuk­sessa 2006–2009.