Vastuullisuus näkyy johtajarekrytoinneissa

Viimeaikaisten toimeksiantojemme pohjalta on nähtävissä selkeästi, miten vastuullisuuden johtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan toteutuksen merkityksen kasvu on nostanut vastuullisuusjohtajiin ja -päälliköihin kohdistuvia odotuksia ja samalla kasvattaen heidän vastuitaan ja näkyvyyttään organisaatiossa. Tänä päivänä menestyvältä vastuullisuusjohtajalta/-päälliköltä odotetaan laajaa kyvykkyyspakettia; niin strategista ajattelua kuin yksittäisten hankkeiden jalkautusta ja implementointia, sisäistä ja ulkoista raportointiosaamista, liiketoimintaprosessien ymmärrystä, projektinjohtokykyjä sekä vahvoja viestintä-, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja.

Myös hallitukset, erityisesti listayhtiöiden hallitukset, perustavat nyt vastuullisuusvaliokuntia ja siihen on useita syitä:

1. Kasvava tietoisuus: Yritykset, asiakkaat ja sijoittajat ovat entistä tietoisempia ympäristö-, sosiaalisista ja hallinnollisista (ESG) tekijöistä. Vastuullisuusvaliokunta auttaa hallitusta keskittymään näiden tekijöiden huomioimiseen.

2. Lisääntyneet sääntelyvaatimukset: ESG-raportointiin ja vastuullisuuteen liittyviä tiukempia sääntelyvaatimuksia on otettu käyttöön monissa maissa. Tämä on lisännyt yritysten velvoitetta raportoida ESG-tiedoistaan.

3. Riskienhallinta: Vastuullisuusvaliokunta voi auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä, kuten maineeseen, ympäristöasioihin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä riskejä.

4. Sijoittajien paine: Monet sijoittajat edellyttävät yhä enemmän, että yritykset ottavat ESG-näkökohdat vakavasti. Vastuullisuusvaliokunta voi auttaa yrityksiä täyttämään nämä odotukset ja houkuttelemaan vastuullisia sijoittajia.

5. Parantunut avoimuus: Vastuullisuusvaliokunnan perustaminen voi edistää yrityksen avoimuutta ja raportointia ESG-kysymyksistä, mikä puolestaan voi parantaa suhteita sidosryhmiin.

6. Liiketoimintamahdollisuudet: Vastuullisuusvaliokunta voi auttaa yritystä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät vastuullisuuteen, kuten uudet markkinat ja tuotteet.

Näemme vahvasti, että vastuullisuusvaliokunnan perustaminen auttaa yritystä hallitsemaan riskejä, vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia liittyen vastuullisuuteen. ESG on siirtynyt marginaalista keskeiseksi osaksi yritysten strategiaa ja liiketoimintaa.