Uudet tuulet kuluttajamarkkinayhtiöiden johtajien valinnassa

IIC Partnersin kuluttajamarkkinoiden globaalin toimialaryhmän uusin raportti pureutuu ominaisuuksiin, jotka määrittelevät onnistumisen edellytyksiä tulevaisuuden hallituksen jäsenille ja ylemmän tason johtajille. Teksti kokoaa yhteen niitä tärkeitä taitoja, pätevyyksiä ja kokemuksia, joilla organisaatioita ohjataan kohti kestävää menestystä.

Alla yhteenvetona 10 keskeisintä poimintaa:

  1. Hallituksen jäsenten määrittäminen: Yleisesti mutta myös erityisesti kuluttajamarkkinayhtiöiden (mm. kauppa, kuluttajapalvelut, majoitus- ja matkailuala jne.) hallituksen jäsenet omaavat taitoja, jotka vastaavat organisaation kypsyyttä, kokoa ja kehityskaarta. Heitä yhdistää uuden teknologian kokemus ja osaaminen.
  2. Muuttuvat ja kehittyvät ylemmän johdon roolit: Uusien ylemmän johdon roolien, kuten liikevaihtovastaavan (Revenue Officer) ja brändivastaavan (Chief Brand Officer), luominen kuvastaa strategista muutosta kohti erikoistuneempia, markkinoita vastaavia rooleja ja johtamisrakenteita.
  3. Teknologian ja kestävän kehityksen priorisointi: Digitaalisen muutoksen johtajan (Chief Digital Transformation Officer) ja kestävän kehityksen johtajan (Chief Sustainability Officer) kaltaiset roolit korostuvat yhä enemmän, mikä osoittaa digitaalisten innovaatioiden ja vastuullisten käytäntöjen priorisointia myös kuluttajamarkkinoilla.
  4. Sisäinen kandidaatti vs. ulkoinen haku: Vaikka sisäisten kandidaattien nostaminen ylemmän johdon tehtäviin tuo etuja, ulkoisen osaamisen sisällyttäminen johtoryhmiin on ratkaisevan tärkeää. Tuoreet ideat ja näkökulmat ovat olennaista pitkäaikaiselle organisaation kasvulle.
  5. Lyhennetty toimikausi ja nopeat strategiasyklit: Lyhyempien toimikausien trendi ylimmän johdon positioissa edellyttää dynaamisempaa lähestymistapaa johtamiseen, jossa ollaan ketteriä strategioiden jalkautuksen nopeaan mukauttamiseen markkinoiden muuttuessa. Strategiasyklit lyhenevät tai häviävät kokonaan, muuttuen rullaaviksi strategiaprosesseiksi.
  6. Osallistava johtajuus: Menestyneet yritykset ovat siirtämässä painopistettä yksilökeskeisten johtajien rekrytoimisesta osallistavien johtajien kasvattamiseen, jotka arvostavat tiimin dynamiikkaa ja edistävät yhteistyökulttuuria.
  7. Talent Management vallankumous DEI:n priorisoinnilla: Talent Managementin mullistaminen priorisoimalla DEI:tä (Diversity, Equity, Inclusion = monimuotoisuus, tasa-arvo, inkluusio): DEI-ohjelmien edistyminen on johtanut siihen, että on korostettu entistä enemmän erilaisia taustoja edustavien ehdokkaiden ennakoivaa etsimistä innovatiivisen markkinakartoituksen avulla. Menestys varmistetaan myös strategisilla onboarding-prosesseilla, jotka korjaavat keskeisiä kulttuurin puutteita.
  8. Vahvasti uusiutuvat mm. CMO ja CHRO: markkinointijohtajan rooli on kehittynyt merkittävästi, vaatien nyt vieläkin enemmän markkinoinnin funktioon data-analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen taitoja. Myös henkilöstöjohtajan rooli on laajentunut huomattavasti ja se on nostettu keskeiseksi strategiseksi kumppaniksi yritysten päätöksenteossa ja liiketoiminnan menestymisessä.
  9. Joustavan työskentelyn tukemat hajautetut tiimit: Siirtyminen etätyöhön ja globaalisti hajautettuihin tiimeihin mahdollistaa yrityksille laajemman osaajapohjan hyödyntämisen, johtaen monimuotoisempiin, innovatiivisempiin ja kustannustehokkaampiin toimintoihin. Johtamistyylien ja yrityskulttuurin muovaamista tarvitaan tuottavuuden, yhteisön ja yhteistyön ylläpitämiseksi.
  10. Kuluttajien kestävän kehityksen odotukset: Kuluttajien asenteet ympäristön ja sosiaalisen vastuun (ESG = Environmental, Social ja Governance) suhteen muokkaavat yritysten lähestymistapaa tuotekehitykseen ja markkinointiin. Kuluttajat tuodaan tuotesuunnittelun vaiheisiin aikaisemmin ja heillä on suurempi painoarvo päätöksiä tehdessä. Kestävän kehityksen on nyt oltava ydinarvo, jota tuetaan teoilla ja selkeällä vaikutusviestinnällä.

 

Lue Jouko Pitkäsen, IIC Partners kuluttajamarkkinoiden toimialaryhmän johtajan ja Senior Partnerimme, esipuhe ja artikkeli kokonaisuudessaan englanniksi täältä.