Terveydenhuollon toimitusketjun (Supply Chain) hallinta: 2023 trendejä

Terveydenhuoltoalan jatkaessa maailmanlaajuisesti kasvuaan ja kehittymistään, toimitusketju funktiona on edelleen keskeisessä asemassa uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä, markkinoiden muutoksiin sopeutumisessa ja uusien riskien taklaamisessa.

Toimitusketjun johtajilla on ratkaiseva rooli terveydenhuollon organisaatioiden menestyksen kannalta aina palvelusuunnitelmien laajentamisen tukemisesta kustannusten hallintaan ja monien kestävyystavoitteiden saavuttamiseen. Ymmärtääkseen paremmin edessä olevia haasteita ja mahdollisuuksia IIC Partners teki tutkimuksen, johon osallistui yli 100 johtajaa terveydenhuollon organisaatioista eri puolilta maailmaa.

Tukimuksen keskeiset poiminnat:
 1. Tuotepuutteiden vähentäminen on toimitusketjujohtajien tärkein prioriteetti.
 2. Nousevat kustannukset ja pätevien työntekijöiden puute ovat tämän vuoden suurimmat haasteet.
 3. Kahdeksan kymmenestä toimitusketjun johtajasta suunnittelevat tiiminlaajennusta, mutta heillä on rekrytointiongelmia.
 4. Pätevien ehdokkaiden riittämättömyys on suurin rekrytointihaaste, ja seuraavaksi suurin haaste on se, ettei palkkausvaatimuksia pystytä täyttämään.
 5. Toimitusketjun johtajat ovat hyvin potilaskeskeisiä, ja potilaiden hoidon keskeytyminen on heidän suurin huolenaiheensa.
 6. Toimittajien monipuolistaminen sekä arviointi- ja seurantaprosessien parantaminen ovat ensisijaisia strategioita, joilla pyritään lisäämään joustavuutta.
 7. 78% vastaajista uskoo, että toimitusketjutoimintojen hallinnointi on tullut vaikeammaksi tai paljon vaikeammaksi kuin viisi vuotta sitten.
 8. Vain 7 % johtajista on hyvin valmistautunut avainhenkilöstön lähdön varalta, ja kahdeksan kymmenestä uskoo, että henkilöstöstä kiinni pitäminen on tullut vaikeammaksi tai paljon vaikeammaksi kuin viisi vuotta sitten.
 9. Yksi kolmesta johtajasta uskoo, että positiivinen työympäristö on tärkein tekijä osaajien työssä pysymisessä.
 10. Tärkeimmät keinot kustannusten hallitsemiseksi ovat tehokkuuden parantaminen ja jätteiden vähentäminen sekä vaihtoehtoisten toimittajien löytäminen.
 11. Kolme neljästä johtajasta uskoo, että heidän toimitusketjunsa on kestävämpi pandemian jälkeen, ja 64 % on lisäämässä kansallisten toimittajien määrää.
 12. Viestintätaidot, strateginen suunnittelu ja ongelmanratkaisutaidot ovat toimitusketjujohtajien kolme tärkeintä pätevyyttä.

Kyselyn lisäksi kolme terveydenhuollon johtajaa jakavat artikkelissa arvokkaita näkemyksiään ja kokemuksiaan syvähaastattelujen pohjalta.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan englanniksi täältä.