Digitaalinen johtajaosaaminen

Suomalaisyritysten johtoryhmiin ja hallituksiin tarvitaan lisää digiosaamista

Valtaosassa (76 %) yrityksistä ei ole tänäkään päivänä digitaaliseen agendaan, strategiaan ja sen edellyttämään muutokseen keskittynyttä johtajaa. Kokemuksen ja näkemiemme onnistumisten innoittamana kannustamme yritysten johtoryhmiä ja hallituksia toimimaan rohkeasti digitaalisen johtajuuden vahvistamisessa, mitään pelkäämättä.

IIC Partnersin toteuttamassa Rise of Digital Leadership -tutkimuksesta kävi ilmi, että vain joka neljännessä yrityksessä – ja Suomessa vielä harvemmassa – digitaalinen agenda niin palveluiden kuin omien prosessien osalta on viety hallitus- ja johtoryhmätasolle siten, että siitä vastaa osaava ja digitaalisuuteen aidosti keskittyvä henkilö, esimerkiksi CDO tai digijohtaja.

Joissakin yrityksissä tietohallintojohtaja tai teknologiajohtaja voi tarkoittaa lähes samaa kuin digijohtaja. Tämä tarkoittaa, että suurimmassa osassa yrityksistä kehittyvä digitaalisuus on vielä jaettua vastuuta sekä johtoryhmän että hallituksen sisällä, oman toimen ohella. Operatiivisessa johdossa liiketoimintavetäjä miettii digitaalisia ratkaisuja oman yksikkönsä osalta parhaan mahdollisen kykynsä mukaan. Monialayrityksissä tämä saattaa johtaa hyvinkin erilaisiin ja ei-toivottuihin ratkaisuihin eri yksiköissä.

Suorahaun ja rekrytoinnin näkökulmasta on erityisen tärkeää, että keskustelua yrityksen nykytilasta ja strategiasta käydään täysin avoimesti. Vain siten hallitus- ja johtoryhmätasolle voidaan löytää oikea ratkaisu, jolla vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Sama tulee esille myös johtoryhmän tai hallituksen osaamisen arvioinneissa. Tällöin selvitetään, digitaalisuuden roolin noustessa korkealle, kuinka paljon nykyjohdossa on osaamista alueilla, jotka mahdollistavat strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Vaikka yrityksen hallituksesta tai operatiivisesta johdosta puuttuisi digitaalista osaamista, se ei tee nykyisestä osaamisesta turhaa. Uuden digijohtajan tulee täydentää ja lisätä jo olemassa olevaa kokonaisosaamista. Sekä kokemuksemme että IIC Partners’in tutkimusten mukaan menestyvä CDO voi olla myynti-markkinointitaustainen – tai yhtä hyvin vahvasti teknisen taustan omaava.

Tänä syksynä jatkoimme digitaalisen transformaation vaikutusten selvittämistä terveys- ja hyvinvointisektorin haastattelututkimuksella. Kävi hyvin selväksi millä vauhdilla digitaalisuus etenee tällä sektorilla. Siinä missä digitaalisuus on aiemmin ollut pitkälti ohjelmistohallintaa ja potilastietojen hallintaa, yritykset tarjoavat asiakkailleen nyt kilvan digitaalisia palveluja. Tämän onnistumisessa tarvitaan myös paljon uusia digiosaajia.

Avainasemassa on myös oikeanlainen yrityskulttuuri, joka nopeuttaa digitalisaation tuomien isojen muutosten viemistä käytäntöön. Olemme päässeet näkemään läheltä, miten aidosti kehityskeskeisessä, avoimessa ja keskustelevassa organisaatiossa suuremmatkin muutokset tapahtuvat ilman suurta kitkaa ja epäilyjä tulevasta. Digimuutoksessa onnistuminen on paljon enemmän kiinni organisaation digiosaamisesta kuin käytettävistä teknisistä ratkaisuista. Tulevaisuuden menestys on hallituksesta ja johtoryhmästä kiinni: rohkeudesta ymmärtää digitaalisuuden mahdollisuudet ja reagoida niihin.

Rise of Digital Leadership -tutkimus toteutettiin vuonna 2016 ja siinä haastateltiin 500 senioritason johtajaa eri yrityksistä. Lokakuussa 2017 julkaistiin Impact of Digital Transformation On The Patient Life Cycle –raportti.

 

 

Tämä artikkeli julkaistiin Fakta-lehdessä perjantaina 19.1.2018 (01/2018: sivu 52).