Onko johdon rekrytointi muuttumassa?

Johdon suorahaun tulevaisuus muuttuvassa rekrytointiympäristössä

Tämän vuoden alussa kirjoitimme Hanken -opiskelijamme Pro Gradu -tutkielmasta. Nyt työ on valmis ja luettavissa kokonaisuudessaan täällä. Lue suomenkielinen yhteenveto täältä!

 

Mitä tutkielma tarkastelee?

Sosiaalisen median vaikutus rekrytointiin on ollut pinnalla oleva puheenaihe ja tutkielmassa tarkastellaan miten teknologian kehitys vaikuttaa johdon suorahakuun. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten johdon rekrytointiympäristö muuttuu. Tutkielma käsittelee ilmiötä merkityksellistämis-perspektiivistä (eng. sense-making), jonka pitäisi herättää päätöksentekijät johdon suorahakuyrityksissä vastaamaan muuttuvan rekrytointiympäristön vaatimuksiin. Tutkielma vastaa kysymyksiin:

  • Miten henkilöstöjohtajat luovat merkitystä muuttuvasta johdon rekrytointiympäristöstä?
  • Mitkä ovat pääasialliset elementit johdon rekrytoinnissa, jotka nousevat esiin merkityksellistämisprosessissa?

 

Yhteenvetona

Henkilöstöjohtajien haastatteluiden perusteella voidaan nähdä, että johdon suorahakupalveluilla on merkittävää tarvetta myös tulevaisuudessa. Ala ei ole katoamassa, eikä johdon suorahaku välttämättä muutu niin paljon teknologian kehityksen myötä, kuten on oletettu. Kuitenkin on syytä huomioida henkilöstöjohtajien asettamat haasteet ja ajatukset suorahakutoimijoille; mitkä ovat palveluntarjoajien asemat markkinoilla, mitä palveluita on tarjolla ja miten suorahakutoimijat voivat vastata vaatimuksiin esimerkiksi joustavammista hinnoittelumalleista?

On mielenkiintoista nähdä miten ala kehittyy ja muuttuu uusien haasteiden myötä.

 

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä. Tulen mielelläni kertomaan ja keskustelemaan aiheesta!