Vastuullisuus – vauhdilla kasvava tehtäväalue johdon suorahaussa

Vastuullisuuden nousu puheista aidoiksi teoiksi ja kiinteäksi osaksi liiketoimintaa on tapahtunut varsin nopeasti. Puhetta aiheesta käytiin jo vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, mutta vasta viimeisen noin 10 vuoden aikana, kiihtyvällä vauhdilla kohti tätä päivää, vastuullisuuteen keskittyvät johtaja- ja avainpositiot ovat alkaneet näkyä yhtiömme päivittäisessä työssä. Ympäristötietoisuus sekä yhdenvertaisuus ja niiden aiheuttama yhteiskunnallinen paine, lainsäädäntö ja normit, sijoittajien kasvava kiinnostus, kehittyvä teknologia ja vastuullisuuden luoma aito kilpailuetu pitänevät vastuullisuuden megatrendinä vielä pitkään – ja yhtiömme aktiivisena vastuullisuuden kentässä.

Vastuullisuuden kentässä toimiminen johdon suorahakuyhtiönä asettaa myös selkeitä odotuksia toimintaamme kohtaan. Viimeisen vuoden/kahden aikana olemme keskustelleet aiheesta asiakkaidemme kanssa enemmän kuin koskaan. Alla keskeisimpiä ja asiakkaidemme arvostamia vastuullisuuden asiakokonaisuuksia:

 

Syrjimättömyys-, monimuotoisuus- ja tasa-arvoperiaatteet: JFP on sitoutunut tasa-arvoisiin periaatteisiin, vaalimme ja edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme. Suorahakuprosesseissamme mukana olevat kandidaatit saavat tasapuolisen kohtelun riippumatta rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kansallisesta alkuperästä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, vammaisuudesta tai muusta laillisesti tunnustetusta suojatusta syystä. Meillä on käytännön kokemusta myös korkean anonymiteetin suorahakuprosessista.

Eettisyysperiaatteet: JFP:n toiminta perustuu ehdottomaan luottamukseen sekä asiakkaidemme että ehdokkaidemme suuntaan. Tärkeimmät eettiset toimintaperiaatteemme ovat:

  • Luottamuksellisuus: Käsittelemme kaiken toimeksiannon yhteydessä saamamme tiedon asiakasorganisaatiosta tai ehdokkaiden kautta haastatteluissa ehdottoman luottamuksellisesti eikä sitä ilman asianomaisen suostumusta siirretä kolmannelle osapuolelle.
  • Ehdokkaiden anonymiteetti: Yhteydenotot sekä neuvottelut ehdokkaiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia. Niistä ei anneta missään muodossa tietoja eteenpäin ilman ehdokkaan suostumusta. Jokainen yhteydenotto ehdokkaisiin on yksityisyyttä kunnioittava, ammattitaitoinen ja huomaavainen.

Tietosuojaperiaatteet: JFP on tehnyt Henkilötietolain (22.4.1999/523) 36 §:n mukaisen tietosuojarekisteri-ilmoituksen sekä tietosuojaselosteen Tietosuojavaltuutetun toimistolle vuonna 2007. Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme vastaamaan 25.5.2018 lähtien sovellettavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Otamme toiminnassamme aina voimassa olevan tietosuojalainsäädännön huomioon äärimmäisellä vakavuudella ja huolellisuudella.

Asiakkuuden kunnioitus: Emme lähesty asiakkaidemme avainhenkilöitä suorahakutoimeksiannoissa.

Kuulumme FEX Suorahakuyhdistykset ry:hyn, jonka sääntöjä ja toimintaperiaatteita olemme sitoutuneet kehittämään ja noudattamaan. Yhdistyksen jäsenyys on myös tae toimintamme laadusta sekä toimeksiantajille että ehdokkaille.

Tilaajavastuu: JFP on rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun ja huolehtii kaikista tilaajavastuulaissa mainituista velvoitteista, kuten veroista ja sosiaaliturvamaksuista.

JFP on suomalainen, partnereidensa omistama yhtiö. Maksamme veromme 100 % Suomeen ja yhtiön tulosta ei siirretä Suomen ulkopuolelle. JFP toimii Suomessa säädettyjen lakien ja toimialaan liittyvien eettisten käytänteiden mukaisesti.

 

Lue myös, miten vastuullisuus näkyy johtajarekrytoinneissa täältä.