Maailma muuttuu, niin myös suorahaku

Christine Hayward, IIC Partners’in Executive Director kirjoittaa julkaisemassaan artikkelissa siitä, kuinka johdon suorahaku toimialana on muuttumassa uusien trendien myötä. Keskustelu aiheesta oli vilkasta lokakuussa 2018 järjestetyssä IIC Partners Global Conference & AGM –tapahtumassa Tukholmassa, johon myös JFP:n senior konsultit osallistuivat.

Alkuperäisen artikkelin voit lukea täältä, mutta alla kerrattuna pääkohdat Haywardin artikkelista.

Miten yritykset reagoivat ja vastaavat kysyntään, uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin? 

Johdon suorahakua on usein arvosteltu vanhanaikaiseksi toimialaksi, joka ei ole muuttunut viimeiseen 30 vuoteen. Kuitenkin samaan aikaan, toimiala on muuttunut huimasti esimerkiksi teknologian myötä. Teknologian vaikutus rekrytointiin on ollut huomattava ja teknologia on monin tavoin tehostanut rekrytointia, vaikuttaen myös suorahakuun niin kandidaattien löytämisen kuin raporttien luomisen osalta. Suorahakutoiminnan ytimessä on edelleen verkostot ja verkostoitumisen tärkeys ei ole muuttunut.

Nykypäivänä asiakkaat kuitenkin myös vaativat enemmän. Monimutkaiset ja vaativat haut tulee tehdä yhä nopeammin ja kandidaatteja tulee löytää laajemmalla skaalalla. Ne yritykset, jotka vastaavat näihin vaatimuksiin ovat niitä, jotka onnistuvat liiketoiminnassaan.

Suorahakukonsultit ovat vuosien mittaan kartoittaneet kokemustaan tiettyjen alojen ja funktioiden osalta ja tätä osaamista ei voi tekoäly tai muut teknologiset laitteet (ainakaan vielä) korvata. Hayward huomauttaa, että vaikka johdon suorahaku vaikuttuu teknologian kehityksen myötä ja siitä voi olla paljon hyötyä alan tekijöille kandidaattien tunnistamisen osalta, perustuu toimiala kuitenkin vuorovaikutukseen ja henkilöiden välisiin suhteisiin.

Kysyntää riittää johdon konsultointipalveluille

Useat johtajat puhuvat siitä, kuinka haasteellista on houkutella ja pitää kiinni kyvykkyyksistä. Yritykset ja organisaatiot ovat huomanneet, kuinka suorahakuyritys voi auttaa Talent Managementissa (kyvykkyyksien hallinnassa) suorahakutoimen lisäksi. IIC Partners verkostoon kuuluvista yrityksistä 85 % vastaavat asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin erilaisilla palveluilla, kuten johdon arvioinnilla, lahjakkuusreservien hallinnalla ja markkinakartoituksella, johdon valmennuksella ja uusien henkilöiden sisällyttämisellä. Parhaat suorahakuyritykset ymmärtävät asiakkaidensa strategiat, liiketoiminnan ja kulttuurin ja nämä keskeiset kykyjenhallintapalvelut voivat auttaa yrityksiä houkuttelemaan kyvykkyyksiä ja pitämään niistä kiinni.

Miten voimme reagoida muutoksiin?

Hayward pohtii kuinka pysymme nopeatempoisen muutoksen keskellä etulinjassa, tarjoten asiakkaillemme tarvittavia palveluita. IIC Partners vaalii mahdollisuuksia, joita muutokset tuovat mukanaan. Verkoston jäsenet (JFP mukaan lukien) jakaa luonnollisen uteliaisuuden ja halun kehittyä alansa entistä paremmiksi osaajiksi. Kansainvälisen yhteistyön ja jatkuvan toimialakartoituksen avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.