IIC Partners kyselytutkimus: Biotiede- ja terveydenhuoltoalojen trendit 2022

Etätyön yleistyminen viimeisen kahden vuoden aikana on muuttanut useiden yritysten toimintaa ja rekrytointitapoja. Mutta miten tämä trendi on näkynyt erityisesti biotieteiden ja terveydenhuollon aloilla?

IIC Partnersin kyselytutkimukseen osallistui yli 200 johtajaa ja HR-ammattilaista näiltä sektoreilta. Tulosten mukaan etä- ja hybridityöskentelyn mahdollisuus on yhä tärkeämpi myyntivaltti rekrytoinnissa, ja se vaikuttaa vahvasti myös yrityksen kykyyn pitää kiinni sen tämänhetkisistä työntekijöistä.

Tutkimuksen toteutuksessa oli mukana myös JFP Executive Searchin Senior Partner Heikki Vahtera. Heikki kommentoi aiheeseen mm. seuraavasti:

”Kun mietitään etä- ja hybridityöskentelyyn liittyviä käytäntöjä, täytyy pitää mielessä työntekijöiden omat näkemykset ja mahdollisten muutosten negatiiviset vaikutukset. Keskustelin HR-johtajan kanssa, jota pelotti yrityksen kilpailukyvyn heikkeneminen osaajamarkkinoilla, kun häntä ohjeistettiin poistamaan yhtiön etätyökäytänteitä. Keskeisten työntekijöiden menettäminen kilpailijoille huolestutti häntä myös selkeästi.”

Artikkelin pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä.