Maineemme ei ole syntynyt seisomalla paikallaan.

JFP:llä näkemys on lähtökohta, joka on jatkuvan oppimisen ja kokemisen tulosta. Pääomaa, joka vain kasvaa päivä päivältä. Jokaisen toimeksiannon, ainutlaatuisen kotimaisen ja kansainvälisen verkoston, perusteellisen taustatyön ja jokaisen onnistuneen haun seurauksena. Jatkuvuutta, joka synnyttää uutta tulosta.

Kehitys ei tapahdu tyhjiössä. Eikä onnistumisia synny ilman jatkuvaa kehitystä.

JFP Executive Search +

IIC Partners +

IIC Partners

IIC Partners on 1980-luvun puolivälissä perustettu kansainvälinen verkosto, johon kuuluu maailman johtavia itsenäisiä suorahakutoimistoja. IIC Partners on noussut maailman kymmenen suurimman alan verkoston joukkoon, niin kooltaan kuin liikevaihdoltaankin. IIC Partners -verkostoon kuuluu yli 50 toimistoa 34 maassa, mikä takaa toimivan yhteistyön ja kattavan palveluverkoston.

IIC:n asiakaspalvelun kolme tärkeintä aluetta

  • Paikallistuntemus
  • Toimialaosaaminen
  • Kansainvälinen kattavuus
Paikallistuntemus

Jokainen IIC Partnersin jäsen on johtava suorahakutoimisto omalla alueellaan. Paikallistuntemus, paikallinen kulttuuri, kieli ja olosuhteet auttavat löytämään parhaimmat tekijät ja osaajat asiakkaidemme tarpeisiin.

Toimialaosaaminen

Konsulttimme tuntevat asiakkaidemme toimialat niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. IIC Partners ylläpitää ja kehittää jatkuvasti konsulttien osaamista ja pätevyyttä muun muassa seuraavilla toimialasektoreilla:

  • Teollisuus
  • IT ja teknologia
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Tukku- ja vähittäiskauppa
  • Finanssipalvelut
  • Rakentaminen
  • Energia
Kansainvälinen kattavuus

Tämän päivän globaali liiketoiminta edellyttää, että yrityksen tulevia avainhenkilöitä on mahdollista etsiä myös oman maan rajojen ulkopuolelta. Kansainvälinen verkostomme takaa aina parhaan mahdollisen tuloksen.

Eettiset säännöt ja luottamuksellisuus +

Eettiset säännöt ja luottamuksellisuus

JFP:n toiminta on ehdottoman luottamuksellista sekä asiakkaidemme että ehdokkaidemme suuntaan. Kuulumme FEX Suorahakuyhdistykset ry:hyn, jonka sääntöjä ja toimintaperiaatteita JFP on sitoutunut kehittämään ja noudattamaan. Yhdistyksen jäsenyys on myös tae toimintamme laadusta sekä toimeksiantajille että ehdokkaille.

Tärkeimmät eettiset toimintaperiaatteemme ovat:

Luottamuksellisuus

JFP käsittelee kaiken toimeksiannon yhteydessä saamansa tiedon asiakasorganisaatiosta tai ehdokkaiden kautta haastatteluissa ehdottoman luottamuksellisesti, eikä sitä ilman asianomaisen suostumusta siirretä kolmannelle osapuolelle missään muodossa.

Ehdokkaiden anonymiteetti

Yhteydenotot sekä neuvottelut ehdokkaiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia. Niistä ei anneta missään muodossa tietoja eteenpäin ilman ehdokkaan suostumusta. Jokainen yhteydenotto ehdokkaisiin on yksityisyyttä kunnioittava, ammattitaitoinen ja huomaavainen.

Asiakassuhde ja off limit -periaate

JFP ei lähesty asiakkaidensa avainhenkilöitä suorahakutoimeksiannoissa.

Tietosuoja +

Tietosuoja

JFP Execu­tive Search on sitou­tunut huoleh­ti­maan tieto­suo­jasta. JFP on päivit­tänyt henki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä 25.5.2018 voimaan astu­neen EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (General Data Protec­tion Regu­la­tion) mukaan tieto­suo­ja­se­los­teen ehdokkaiden rekisteristä sekä yhteistyökumppaneiden rekisteristä. Yleiset tietosuojaperiaatteemme voit lukea täällä.

Tutustu ehdokkaiden tietosuojaselosteeseen täällä.

Tutustu yhteystyökumppaneiden (asiakkaat, yhteistyökumppanit, palveluntarjoajat) tietosuojaselosteeseen täällä.

Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä toimitusjohtajaamme, Risto Wahlroosiin. Yhteystiedot löydät täältä.