NFPO-yhteisöjen rekrytoinnit

Pula osaavasta työvoimasta Suomessa koskettaa kaikkia toimialoja. Meiltä JFP:ltä johdon suorahakutoimistona pyydetään nyt lisääntyvässä määrin apua keskijohdon ja erityisasiantuntijoiden hakuun, kun muut hakukanavat eivät tuota tulosta. Oma erityislukunsa ovat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (NFPO).

Lue artikkelistamme miten NFPO-yhteisöjen rekrytoinneista saadaan menestyksekkäitä.