Johtajan työkalupakki muuttuu

Pandemia-ajan epävarmuus on nostanut esiin pehmeiden johtamistaitojen (eng. soft skills) tarpeen. Toisin kuin tekninen osaaminen, pehmeät taidot ovat pitkälti ihmissuhdetaitoja ja vahvasti yhteydessä personallisuuspiirteisiin. Pehmeisiin taitoihin sisältyy esimerkiksi empaattisuus, tehokas kommunikointi sekä kyky navigoida muutoksia ja motivoida moninaista työyhteisöä. Näitä taitoja voi olla hankala tunnistaa pelkän ansioluettelon perusteella, siis tarvitaan muita menetelmiä.

Lue artikkelistamme, miten pehmeät taidot otetaan huomioon rekrytoinnissa.