Johdon suorahaun markkinanäkymiä vuodelle 2024

Kansainvälisen johdon suorahakuverkoston IIC Partners:in julkaisemassa artikkelissa konsulttikollegamme viidestä Keski-Euroopan maasta (Saksa, Itävalta, Sveitsi, Tšekin tasavalta ja Slovakia) keskustelevat johdon suorahakutoimialan näkymistä alkaneelle vuodelle, sekä muista henkilöstöhallinnon trendeistä. Kokosimme alle kiteytetysti artikkelissa esiintuotuja ajatuksia.

  1. Huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä (mm. korkea energian hinta, kohonnut korkotaso ja geopoliittiset riskitekijät) kysyntä johdon suorahakupalveluille on vahvaa. Erityisesti sellaisten johtoryhmien rakentamisessa ja kehittämisessä, jotka kykenevät navigoimaan markkinaympäristön kompleksisuudesta huolimatta.
  2. Tekoälytyökalujen integrointi johdon suorahakupalveluihin on edennyt vahvasti, mutta harkiten, huomioiden esimerkiksi tietosuojan ja tilastolliset vääristymät. Vaikka työmme perustuu tulevaisuudessakin vahvasti ihmissuhteisiin ja -tuntemukseen, työkalujen kehityksen myötä alallamme on odotettavissa myös merkittäviä kehitysaskeleita.
  3. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus (DEI) ovat henkilöstöjohtajien painopisteitä, ja johdon suorahakuyritykset tukevat asiakkaitaan tällä alueella rekrytointistrategioiden ja uusien palveluiden, kuten koulutusten avulla.
  4. Kompensaatiotrendit ovat siirtyneet korostamaan enenemässä määrin ei-rahaan perustuvia kannustimia ja laajempia määritelmiä työntekijöiden tyytyväisyydestä.

 

Lue koko raportti ja tarkemmat huomiot verkostomme kollegoilta täältä.

Autamme mielellämme sinua navigoimaan vuoden 2024 haasteissa. Yhteystietomme löydät täältä.