JFP tukee Hanken-opiskelijan pro gradu -tutkielmaa

Työntekijämme ja Hankenin maisteriopiskelija tekee pro gradu -tutkielmansa JFP:n tukemana.

Krista Allinen, Research Assistant, aloitti JFP:llä syyskuussa 2017. Hän suorittaa työn ohella maisterinopintoja Hanken kauppakorkeakoulussa, pääaineena Johtaminen ja Organisaatiot.

Tutkintoon kuuluvan pro gradu -tutkielman hän tekee sosiaalisesta median vaikutuksesta rekrytointiin ja johdon suorahakuun.

”Aihealuetta ideoitiin yhdessä ja halusimme löytää aiheen, joka toisi hyödyllistä tietoa niin meille, kuin myös muille suorahakualan ammattilaisille”, kertoo JFP:n Managing Partner Risto Wahlroos.

Johdon suorahaku on muokkautunut sosioekonomisten kehitysten ja trendien myötä, jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Ala on kehittynyt muutosten ohessa ja kasvanut tasaista tahtia 40-luvulta lähtien. Vuoden 2000 alusta monet tutkijat ja rekrytoinnin ammattilaiset ovat keskustelleet digitalisaation vaikutuksesta rekrytointiin ja yhä enemmän puhutaan sosiaalisen median vaikutuksesta.  Sosiaalisen median puolestapuhujat ovat arvioineet, että johdon suorahakualan tulisi kutistua. Silti esimerkiksi AESC:in tekemän raportin mukaan ala kasvaa vuosi vuodelta. On mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako sosiaalinen media johdon suorahakuun niin paljon, kuin uskotaan.

Pro gradu -tutkimus tehdään henkilöhaastatteluilla ja haastateltaviksi kutsutaan henkilöstöjohtajia eri alojen yrityksistä. Tutkimuksella halutaan tietää, minkälaisia näkemyksiä henkilöstöjohtajilla on rekrytoidessaan henkilöitä laajennetun johtoryhmätason tehtäviin. Työ julkaistaan nettisivuillamme keväällä 2018.