Anu Mankki JFP:n Senior Partneriksi

Strategisen henkilöstöjohtamisen osaamisemme vahvistuu: Anu Mankki JFP Executive Searchin Senior Partneriksi

 

Olemme erittäin ilahtuneita saadessamme Anu Mankin JFP Executive Searchin Partnereiden joukkoon. Anu täydentää erinomaisesti valmiuksiamme palvella asiakkaitamme entistä vahvempana JFP tiiminä.

Anu on työskennellyt useissa alansa johtavissa, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavissa teknologia-, palvelu- ja elintarviketeollisuuden yhtiöissä henkilöstöjohdon ja viestinnän johtotehtävissä. Anulla on liiketoiminnoista ja niiden kehittämiseen kiinteästi nivoutuvasta strategisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen käytännön toteuttamisesta laaja-alainen kokemus, koti- ja ulkomailta.

Syvyyttä ja näkökulmaa kyvykkyyksien tunnistamiseen ja avainhenkilöiden valintaan antavat Anun kokemus erilaisista muutosprosesseista ja niihin kytkeytyvistä resurssiarvioinneista, johtoryhmäjäsenyydet pörssiyhtiöissä sekä työskentely eri hallitusten hr- valiokunnissa. Tämä yhdistettynä Anun vahvaan palveluasenteeseen ja kykyyn ymmärtää asiakkaiden resurssitarpeita osana kokonaiskehittämistä tekee Anusta asiakkaillemme erinomaisen yhteistyökumppanin.

”Avainhenkilöiden tunnistaminen ja onnistunut valinta on yksi yrityksen keskeisimmistä menestykseen vaikuttavista päätöksentekoprosesseista. On hienoa olla mukana tiimissä, missä yhdistyvät laajaa osaaminen eri liiketoiminnoista, kyky johtaa suorahakuprosessit asiakkaalle ja kandidaateille arvoa tuottavasti, vahva research -osaaminen ja advisory boardin tuoma näkemys ja kokemus – korkeaa ammatillista integriteettiä unohtamatta”, Anu korostaa.

”Minulla on ollut onni osallistua hyvin erilaisiin liiketoiminnan ja kyvykkyyksien kehittämishankkeisiin ja muutosprosesseihin. Olen päässyt tarkastelemaan henkilöstö-, resursointi- ja suorituskysymyksiä osana kilpailukyvyn kehittämistä ja uudistamista työskentelemissäni yrityksissä sekä asiakasyrityksissämme.

Olen myös saanut työskennellä hienojen esimiesten ja kollegoiden kanssa, jotka ovat kokeneet strategisen resurssijohtamisen ja avainrekrytoinnit kriittisen merkitykselliseksi niin yhtiölle kuin omassa tehtävässään menestymiselle. Eri maissa asuminen, työskentely ja siellä toteutetut rekrytoinnit antavat vahvan pohjan ymmärtää eri markkinoiden ja maiden resurssidynamiikkaa. Myös mahdollisuus osallistua hallitusten hr-valiokuntatyöskentelyyn on luonnollisestikin edelleen syventänyt suoritukseen ja sen johtamiseen liittyviä näkökulmia. Avainhenkilöiden rekrytoinnit ja niihin liittyvät kysymykset liiketoiminta- ja tuotantoyksikkötasolta aina konsernitason liikkeenjohdollisiin ja funktiotehtäviin ovatkin minulle tuttuakin tutumpia koti- ja ulkomailla ”, toteaa Anu.

JFP Executive Searchilla on toimipiste nyt myös Jyväskylässä

JFP Executive Searchin vahvuus palvella asiakkaita näkyy pitkinä asiakassuhteina sekä korkeana asiakas- ja kandidaattityytyväisyytenä. Kykymme palvella myös maakunnissa olevia asiakkaitamme on parantunut merkittävästi, sillä Anu palvelee asiakkaitamme sekä Helsingistä että Jyväskylästä käsin.