2023 Globaaleja rekrytoinnin trendejä

Globaalin IIC verkoston kollegamme jakoivat kymmenen keskeisintä havaintoa suorahaun ja rekrytointialan trendeistä vuodelle 2023:

  1. Maailmanlaajuinen taantuma voi vähentää rekrytointia, mutta kuva on ristiriitainen: asiantuntijarooleille on edelleen suuri kysyntä, ja nopeasti kasvavilla alueilla on edelleen pulaa osaajista
  2. Ehdokkaiden osaamista koskevat odotukset ovat korkeammalla
  3. Markkinoilla juuri nyt arvostetaan erityisesti kokemusta budjetin hallinnasta ja rakenneuudistuksista
  4. Tuloja ajaville rooleille kuten kaupallisille johtajille on kysyntää
  5. Keskittyminen monimuotoisiin rekrytointikäytäntöihin kasvaa jatkuvasti, ja työnantajat investoivat enemmän DEI-ohjelmiin (Diversity, Equity and Inclusion) parantaakseen työntekijäkokemusta
  6. Työnantajat investoivat enemmän uravalmennukseen ja johtajuuden kehittämiseen
  7. Väliaikaisen johdon kysyntä on kasvussa
  8. Seuraajasuunnittelu koetaan yhä tärkeämmäksi
  9. Ehdokkaiden prioriteetit ovat muuttuneet: joukkoirtisanomiset ovat heikentäneet työnantajauskollisuutta ja työntekijät haluavat varmistaa urajatkuvuuden taantumasta huolimatta
  10. Perheomisteiset organisaatiot käyttävät yhä enemmän hallitushaku- ja arviointipalveluita tukemaan uusia hallintomalleja

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.