Hallituksen toiminnan arviointi voi olla lähtölaukaus yrityksen kehitykselle

“Jos yrityksen liiketoiminta ei lennä, sormi osoittaa usein toimitusjohtajaan. Kohde ei ole aina oikea”, sanoo JFP Executive Searchin Managing Partner Risto Wahlroos.

Johdon suorahakuyritys JFP Executive Searchin Managing Partner Risto Wahlroos kertoo, että joskus yrityksen kannattaa alkaa kehittää toimintaansa hallituksesta ja sen työskentelyprosessista. “On yrityksiä, joissa on vaihdettu toimitusjohtajaa jopa kolme kertaa ennen kuin hallitus on katsonut peiliin”, hän sanoo.

Wahlroos toteuttaa suomalaishallitusten ja niiden toiminnan auditointeja yhdessä muun muassa yhtiön advisory boardiin kuuluvan Senior Advisorin Hannu Syrjäsen kanssa.

Syrjänen on aiemmin toiminut pitkäaikaisena Sanoma-konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana esimerkiksi Orionissa, Ilmarisessa, VR-yhtymässä, Lehtipisteessä ja Suomen Messuissa. Hän on toiminut myös mm. Arvopaperimarkkinayhdistyksen puheenjohtajana.

JFP Executive Searchin Managing Partnerin Risto Wahlroosin mukaan useimmat board auditin suositukset ovat maltillisia, mutta hyödyllisiä parannuksia yrityksen hallituksen toimintaan.
Korona teki monesta strategiasta vanhentuneen

Hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, että yrityksellä on toimiva strategia ja sen toteuttamiseen kykenevä johto. Hallituksen tulee pystyä myös päivittämään strategiaa. Korona-epidemia näytti, että hyväkin strategia voi muuttua palaksi paperia lähes yhdessä yössä.

Syrjäsen mukaan hallituksen kokoonpanolla ja toimivuudella on keskeinen merkitys yrityksen menestyksessä. “Harva yritys kaatuu huonosti johdettuun isoonkaan operaatioon. Huono strategia sen sijaan voi kaataa yrityksen”, hän sanoo.

Yritys voi alkaa kehittää hallitustoimintaa joko itse tai ulkopuolisen toteuttamalla board auditilla.

Wahlroosin mukaan niin sanotut itsearvioinnit ovat usein hyödyttömiä ilman hallitusjäsenten jatkohaastatteluja ja puheenjohtajan kanssa käytyä one-to-one -keskustelua kyselyn jälkeen. Hän suosittelee ulkopuolisen arvioijan käyttöä.

“Listayhtiöissä arviointi perustuu jo Hallinnointikoodiin. Usein aloite ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön tulee nimitysvaliokunnalta, joka voi kokea tarvetta ymmärtää paremmin hallituksen täydentämistarpeita”, hän sanoo.

Audit alkaa keskustelulla, miksi yritys haluaa sen tehtävän ja mihin sillä pyritään. Usein hallituksen jäsenille tehdään nettipohjainen itsearviointi. Sitä täydennetään kahdenkeskisillä haastatteluilla. “Haastattelut ovat osoittautuneet avaaviksi, sillä luottamuksellisessakaan nettikyselyssä suomalaiset eivät välttämättä kerro kaikkia ajatuksiaan”.

Myös toimivan johdon näkemys tulee saada mukaan auditiin. Onhan toimiva johto tavallaan ”asiakas” hallituksen hyville päätöksille.

Hyvä hallitus ymmärtää yrityksen asiakkaita

Auditissa selvitetään esimerkiksi, onko hallituksessa riittävästi monipuolisuutta niin osaamisen kuin taustankin puolesta. Fiksu yritys ymmärtää diversiteetin laajemmin kuin sukupuolidiversiteettinä. Se kattaa osaamisen lisäksi mm. erilaisen koulutuksen, kokemuksen, osaamisen, kulttuurisen taustan ja iän.

Koronapandemian alettua yritykset ovat haluneet täydentää hallituksiaan rahoitusosaamisella ja kriisinhallintakyvyllä. Uusia suuntauksia liittyy myös mm. tekoälyyn ja uusien liiketoimintamallien osaamiseen.

Hyvä hallitus kykenee ymmärtämään ainakin globaaleita markkinoita, asiakkaita, alan teknologiaa, alan erityisdynamiikkaa, rahoitusta ja monikanavaista markkinointia, johdon sparraajat listaavat. Johtamisen ja henkilöstön kehittämisen merkitys kasvaa jatkuvasti.

“Toimivaan johtoon haetaan nyt enenevässä määrin yritysvastuun ymmärtäjiä. Uskon, että lähitulevaisuudessa heitä haetaan myös hallituksiin, sillä yritykset ymmärtävät vastuullisuuden (ESG) olevan yhä tärkeämpi kilpailuetu”, Wahlroos sanoo.

Audit pureutuu myös hallituksen työskentelyyn ja etsii keinoja parantaa sitä.

”Asiakkaat jännittävät loppuraporttia ja sen havaintoja usein turhaan. Useimmiten konkreettiset havainnot eivät ole kauhean dramaattisia. Jopa yhdeksässä tapauksessa kymmenestä loppuraportti koostuu maltillisista parannusehdotuksista hallituksen koostumukseen, työskentelytapoihin tai ajankäyttöön”, Wahlroos sanoo.

“Ne ovat silti yritykselle arvokkaita havaintoja. Yrityksen kehittäminen on pienin askelein ja johdonmukaisesti tehtävää jatkuvaa työtä. Välillä otetaan isompia harppauksia esimerkiksi fuusioiden tai yritysostojen kautta.”

 

JFP Executive Search on ammattimainen ja kokenut hallitusarviointien ja hallitushakujen yhteistyökumppani suomalaisille yrityksille. Lisätietoja Managing Partner Risto Wahlroosilta.